Кафедра грошового обігу та банківської справи УМСФ

Офіційна сторінка складу кафедри: Університет митної справи та фінансів 

Офіційна сторінка в Фейсбуці, щоб перейти натисніть на картинку:  

 

1.     Завдання  кафедри

        

1.1.    Забезпечення навчальної та методичної роботи з дисциплін, закріплених за кафедрою на рівні, що відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик, а також ліцензійним та акредитаційним вимогам.

1.2.    Забезпечення науково-дослідної роботи за напрямом, що відповідає профілю кафедри та Університету.

1.3.    Забезпечення практичної підготовки студентів.

1.4.    Забезпечення науково-дослідної роботи студентів.

1.5.    Забезпечення виховної роботи зі студентами.

1.6.    Проведення профорієнтаційної роботи.

 

2.     Функції  кафедри

 

2.1.    У сфері навчальної роботи:

          2.1.1. Планування навчальної роботи викладачів за відповідними формами організації навчання.

          2.1.2. Проведення навчальних занять, консультацій, керівництво самостійною та індивідуальною роботою студентів.

          2.1.3. Керівництво курсовими та дипломними роботами.

          2.1.4. Керівництво практикою студентів.

          2.1.5. Здійснення заходів з поточного та підсумкового контролю успішності.

2.2.    У сфері методичної роботи:

         2.2.1. Підготовка та затвердження у встановленому порядку навчально-методичних комплексів напрямів (спеціальностей), а також дисциплін, закріплених за кафедрою.

         2.2.2. Розробка методичних рекомендацій з практичної підготовки студентів.

         2.2.3. Проведення методичних семінарів з актуальних проблем вищої освіти, методики викладання, педагогіки і психології вищої школи.

 

2.3.    У сфері науково-дослідної роботи:

         2.3.1. Проведення наукових досліджень відповідно до напряму кафедри і затверджених тем науково-дослідних робіт.

         2.3.2. Рекомендація до затвердження Вченою радою Університету тем кандидатських і докторських дисертацій викладачів кафедри, аспірантів та здобувачів.

         2.3.3. Рекомендація до захисту дисертацій.

         2.3.4. Підготовка та рекомендація до опублікування підручників, посібників, монографій з основних напрямків навчальної та наукової діяльності кафедри.

         2.3.5. Керівництво аспірантами, здобувачами, студентами та слухачами, які готують наукові роботи.

         2.3.6. Рецензування наукових і методичних праць;.

         2.3.7. Підготовка публікацій у фахових наукових виданнях.

         2.3.8. Організація та участь у науково-практичних, науково-методичних конференціях, наукових семінарах, круглих столах.

 

2.4.    У сфері організаційно-методичної роботи:

         2.4.1. Організація стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах, наукових установах.

         2.4.2. Планування навчального навантаження та підготовка звітів про його виконання.

         2.4.3. Розробка перспективних та річних планів роботи кафедри, графіків взаємовідвідувань занять, консультацій, індивідуальної роботи, регламенту роботи викладачів.

         2.4.4. Проведення профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл.

         2.4.5. Підготовка звітів про роботу кафедри відповідно до встановлених форм.

         2.4.6. Ведення діловодства кафедри.

                                                 

2.5.    У сфері виховної роботи:

        2.5.1. Організація виховного процесу під час навчальних занять.

         2.5.2. Сприяння здійсненню виховної роботи зі студентами у позанавчальний час;.

         2.5.3. Співпраця з органами студентського самоврядуваня Університету.

Зареєструйтесь на консультацію

Поля помічені * (зіркою) обов`язкові для заповнення!

Фінансовий стан банків України

Прогноз

Отримайте інформацію про фінансовий стан банків України за методом структурно-функціональних груп

Отримати

Останні новини: